Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών-Νέα Διαδικασία ανάθεσης- για τη συντήρηση των κήπων και πρασίνου, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-07-2021 10:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Κυρίες/ κύριοι,

  Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά για τη συντήρηση των κήπων και πρασίνου του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πολυτεχνειούπολη και Γαλλική Σχολή)- Νέα Διαδικασία Ανάθεσης-σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  12.07.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Σοφία Τρακάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012