Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Δικτυακής Μονάδας Αποθήκευσης Αντιγράφων Ασφαλείας τύπου NAS

 • 1
 • Συντάχθηκε 08-07-2021 14:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια Δικτυακής Μονάδας Αποθήκευσης Αντιγράφων Ασφαλείας τύπου NAS για τις ανάγκες του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης και με σκοπό την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και την αναβάθμισή της, ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας σε δύο επίπεδα (online και offline), σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2

   Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 19.07.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Γιώτα Τσιτωνάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012