Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα, ακαδ. έτους 2020-2021

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-07-2021 09:04 από Kamaledaki Christina Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: ckamaledaki<στο>isc.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 15-07-2021 09:46

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ

  Ενημερώνουμε τους δικαιούχους για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ακαδ. έτους 2020-2021,  ότι τα δικαιολογητικά των ηλεκτρονικών αιτήσεων, όπου απαιτούνται,  αποστέλλονται στο email : merimna@isc.tuc.gr , εντός δέκα (10) ημερών μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου που δίνεται από την εφαρμογή.

  Επισημαίνεται ότι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές μόνο όταν είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή έχουν εκδοθεί από το www.gov.gr

  ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

   


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012