Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε. 81805

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-07-2021 13:11 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» και ακρωνύμιο «LIGBIO-GASOFC» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01894», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κονσολάκη Μιχαήλ και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81805, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Επισυνάπτονται οι προδιαγραφές του αντικειμένου της ανάθεσης:

  1) Προδιαγραφές Προφίλτρου κατακράτησης στερεών : Polypropylene Depth Filter, 10 in, Προφίλτρο 1μm για
  κατακράτηση στερεών, συμβατό με την βάση προφίλτρων της Rephile που διαθέτει το εργαστήριο.
  2) Προδιαγραφές Προφίλτρου σκληρότητας : Anti-Scale treatment filter. Depth Filter, 10 in, συμβατό με την βάση
  προφίλτρων της Rephile που διαθέτει το εργαστήριο.
  3) Προδιαγραφές Προφίλτρου Ενεργού Άνθρακα : Activated Carbon Cartridge, 10 in, συμβατό με την βάση προφίλτρων
  της Rephile που διαθέτει το εργαστήριο.
  4) Προδιαγραφές Διπλής ρητίνης κατεργασίας νερού δικτύου : RephiDuo P Pack Safeguard cartridge, κατάλληλη για την
  απομάκρυνση σωματιδίων, σκληρότητας και ελεύθερου χλωρίου και συμβατή με το σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου
  ύδατος Direct-Pure Adept UV που διαθέτει το εργαστήριο

   

   

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012