Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εκτύπωσης αυτοκόλλητων και αφισών με πτυσσόμενο μηχανισμό στήριξης- προβολής Κ.Ε.81455

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-07-2021 08:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SHELL ΕΚΟ MARATHON», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Τσουρβελούδη Νικόλαο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81455, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εκτύπωσης αυτοκόλλητων με τα λογότυπα των χορηγών της ομάδας (TUCer του Πολυτεχνείου Κρήτης, 20Χ15 cm) και αφισών 200Χ80 cm με τα λογότυπα των χορηγών και τοποθέτησή της σε πτυσσόμενο μηχανισμό στήριξης-προβολής.

  Επισυνάπτονται οι προδιαγραφές του αντικειμένου της ανάθεσης:
  Τα αυτοκόλλητα πρέπει να είναι αδιάβροχα και ανεξίτηλα. Τα λογότυπα είναι διαθέσιμα σε αρχεία jpg τα οποία θα πρέπει να
  επεξεργαστούν ώστε τα αυτοκόλλητα να έχουν μονόχρωμους λευκούς χαρακτήρες και σχέδια, απουσία κάποιου φόντου και
  παρασκήνιου - τύπου χαλκομανία.
  Οι αφίσες θα πρέπει να είναι ανεξίτηλες και αδιάβροχες. Θα περιλαμβάνουν έγχρωμα λογότυπα και παρασκήνιο σε υψηλή
  φωτορεαλιστική ποιότητα εκτύπωσης.
  Τα αυτοκόλλητα θα τοποθετηθούν στις διαφορετικές μεριές σε κάθε ένα από τα τρία πρωτότυπα οχήματα της ομάδας TUCer,
  σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων χορηγίας σε είδος και χρήματα που έχει συνάψει η ομάδα TUCer το 2021. Οι αφίσες θα
  χρησιμοποιηθούν, επίσης, για την προβολή των χορηγών σύμφωνα πάντα με τους όρους των χορηγιών σε είδος και χρήματα που
  έχει συνάψει η ομάδα TUCer το 2021. Η κάθε αφίσα θα πρέπει, μετά την εκτύπωσή της, να τοποθετηθεί στον πτυσσόμενο
  μηχανισμό στήριξης-προβολής. Οι μηχανισμοί είναι ήδη διαθέσιμοι στις εγκαταστάσεις της ομάδας TUCer, στο Πολυτεχνείο
  Κρήτης.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012