Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μελάνια εκτυπωτή Κ.Ε.81347

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-08-2021 11:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SOILCARE- Προϊόντα για την υγεία του εδάφους με στόχο την επικερδή και αειφόρο αγροτική παραγωγή στην Ευρώπη»., με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Τσάνη Ιωάννη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81347, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια για μελάνια εκτυπωτή, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Επισυνάπτονται οι προδιαγραφές του αντικειμένου της ανάθεσης:
  Ink Canon PG540XL CL541XL: Μελάνια για εκτυπωτή INJEKT Canon PG-540XL και CL-541XL.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012