Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανακατασκευασμένων toner για μηχανήματα εκτύπωσης Κ.Ε.52021

  • 1
  • Συντάχθηκε 24-08-2021 13:28 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2021)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ζερβάκη Μιχαήλ και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 52021, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανακατασκευασμένων toner για τα μηχανήματα εκτύπωσης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης.


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012