Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών συμβολαίου συντήρησης εκτυπωτή/φωτοτυπικού XEROX 245 Γλωσσικού Κέντρου

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-09-2021 12:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για υπηρεσία συμβολαίου συντήρησης εκτυπωτή/φωτοτυπικού μηχανήματος Xerox 245, για τις ανάγκες του Γλωσσικού Κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως  13.09.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Σοφία Τρακάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012