Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16413/15-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16413/15-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-11-2021 10:41 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20459/12-11-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16413/15-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη στη δημιουργία πλαισίου λειτουργίας και στην επιμόρφωση χρήσης του maker space του Δήμου Αθηναίων», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ουγγρίνη Κωνσταντίνο -Αλκέτα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82000.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012