Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξήντα πέντε (65) φορητών πυροσβεστήρων ξηράς σκόνεως Pa 6kg και δεκατεσσάρων (14) πλακετών Inverter για την επισκευή των κλιματιστικών της φοιτητικής εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξήντα πέντε (65) φορητών πυροσβεστήρων ξηράς σκόνεως Pa 6kg και δεκατεσσάρων (14) πλακετών Inverter για την επισκευή των κλιματιστικών της φοιτητικής εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-11-2021 13:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 25-11-2021 13:10

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές για τα ακόλουθα:

  Α) Προμήθεια εξήντα πέντε (65) φορητών πυροσβεστήρων ξηράς σκόνεως Pa 6 Kg Προϋπολογισμός: 2.015,00€.

  Β) Προμήθεια δεκατεσσάρων (14)  πλακετών Inverter για την επισκευή των κλιματιστικών των Φοιτητικών Εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Προϋπολογισμός  2.500,00 €.

  σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας επισυναπτόμενης πρόσκλησης υποβολής προσφορών αρ. 1332/25.11.2021.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως  08.12.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

  Γιώτα Τσιτωνάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012