Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνεργασίας του Πολυτεχνείου Κρήτης με Α.Ε.Ι εκτός Ε.Ε για την επιχορήγηση κινητικοτήτων προσωπικού και φοιτητών από το διεθνές πρόγραμμα Erasmus+ (call 2022)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνεργασίας του Πολυτεχνείου Κρήτης με Α.Ε.Ι εκτός Ε.Ε για την επιχορήγηση κινητικοτήτων προσωπικού και φοιτητών από το διεθνές πρόγραμμα Erasmus+ (call 2022)

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-01-2022 11:23 από Ntoukakis Markos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mntoukakis1<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 19-01-2022 11:32

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Το πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility στο οποίο συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ), χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση καθώς και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση, μεταξύ του Π.Κ και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα στο Γραφείο Erasmus  (erasmus-plus@isc.tuc.gr) μέχρι και την Δευτέρα 6/2/2022. Σχετικές οδηγίες για τις επιλέξιμες  δραστηριότητες, για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και για την διαδικασία σύνταξης και υποβολής των προτάσεων περιέχονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη-αίτηση.
  Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Erasmus: 28210 37023, erasmus-plus@isc.tuc.gr

  ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όσοι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση της επισυναπτόμενης προκήρυξης/αίτησης μέχρι και την 19/1/2022 πρέπει να γνωρίζουν ότι επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τις συμπληρωματικές 0δηγίες του Ι.Κ.Υ (επισυνάπτονται) που έλαβε το Γραφείο Erasmus την 18/1/2022. Στη νέα προκήρυξη/αίτηση έχει επικαιροποιηθεί ο πίνακας των επιλέξιμων χωρών και ο πίνακας με τους περιορισμούς στην κινητικότητα φοιτητών. Επίσης έχει τεθεί όριο χαρακτήρων για την υποβολή των προτάσεων.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012