Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Μετάθεση Ημερομηνίας Εκλογής Προέδρου ΗΜΜΥ και Γενικού και Ορισμός Ημερομηνίας για Εκλογή στο ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-06-2011 10:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Με τη συνημμένη απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ανακηρύσσονται ως υποψήφιοι για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος ΜΗΧΟΠ οι
  • Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης, υποψήφιος Πρόεδρος
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Πασαδάκης, υποψήφιος Πρόεδρος
  • Καθηγητής Εμμανουήλ Μανούτσογλου, υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος

  Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 21/6.

  Με την ίδια απόφαση μετατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στα Τμήματα ΗΜΜΥ και Γενικό για την 17/6

  Για λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο αρχείο

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012