Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την Εκλογή Προέδρου ΜΠΔ και και άλλα σχετικά Θέματα

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-06-2011 11:39 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Με τη συνημμένη απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται ως υποψήφιοι για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος ΜΠΔ οι

  • Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, υποψήφιος Πρόεδρος
  • Καθηγητής Γεώργιος Σταυρουλάκης, υποψήφιος Πρόεδρος
  • Καθηγητής Αναστάσιος Πουλιέζος, υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος


  Στο συνημμένο υπάρχουν επίσης επιπλέον πληροφορίες για τις ώρες και τον τόπο διεξαγωγής των εκλογών, καθώς και άλλα θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τη σύσταση του εκλεκτορικού σώματος

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012