Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον" του Χειμερινού Εξαμήνου 2011-2012

 • 1
 • Συντάχθηκε 01-07-2011 14:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβεί στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012.

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απευθύνεται σε Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων, Μηχανικούς Μεταλλείων -Μεταλλουργούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Γεωλόγους, Χημικούς, Φυσικούς, Μαθηματικούς και άλλες συναφείς ειδικότητες Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

  Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012