Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την καθαριότητα των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στις 9-12-2009

  • 1
  • Συντάχθηκε 12-10-2009 10:27 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012