Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση πρυτανείας για τη συμμετοχή των καθηγητών στις εκλογές εσωτερικών μελών

  • 1
  • Συντάχθηκε 02-11-2012 11:56 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Το Πρυτανικό Συμβούλιο μετά από προφορική οδηγία του Υπουργείου Παιδείας προς την Διοικητική Υπηρεσία του Πολυτεχνείου, απεφάσισε να μην εντάξει στους εκλογικούς καταλόγους μέλη ΔΕΠ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια, εκτός αν την διακόψουν.

    Επειδή η νομική ορθότητα της απόφασης έχει αμφισβητηθεί, η Διοικητική Υπηρεσία υπέβαλε σήμερα 2-11-2012 επείγον ερώτημα στο Υπουργείο και ζητεί άμεσες διευκρινήσεις. Η κοινότητα θα ενημερωθεί μόλις υπάρξει απάντηση.

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012