Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

12-6-2017

Μετά τον 1ο Κύκλο αντιστοιχήσεων βάσει της αποφασισμένης διαδικασίας, έχουμε τις κάτωθι αντιστοιχήσεις:

 

 

Αντιστοιχήσεις φοιτητών σε φορείς υποδοχής -2ος Κύκλος - 15-6-2017

 

 

 

 

Αντιστοιχήσεις φοιτητών σε φορείς υποδοχής -3ος Κύκλος - 2-6-2017

 

 

 

Αντιστοιχήσεις φοιτητών σε φορείς υποδοχής -4ος Κύκλος - 29-8-2017

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012