Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

E-LIS: αποθετήριο για τη βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης

Το E-LIS είναι το θεματικό αποθετήριο για τη βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012