Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

E-LIS: αποθετήριο για τη βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης

Το E-LIS είναι το θεματικό αποθετήριο για τη βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012