Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

E-LIS: αποθετήριο για τη βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης

Το E-LIS είναι το θεματικό αποθετήριο για τη βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012