Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μέσω των υπηρεσιών νέφους (cloud) της Microsoft, παρέχεται πρόσβαση σε εφαρμογές όπως Office 365, One Drive, Teams, Share Point κ.α. Τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε υποδομές της Microsoft, σε data-centers εκτός του ιδρύματος.

Ποιον αφορά

Οι υπηρεσίες αφορούν τους εν ενεργεία φοιτητές και το εν ενεργεία προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πως την αποκτώ

Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί το λογαριασμό e-υπηρεσιών που διαθέτει στο Πολυτεχνείο Κρήτης για να αποκτήσει πρόσβαση.

Για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες MS Office 365:

  • επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://login.microsoftonline.com/?whr=tuc.gr 
  • για την είσοδο σας, εισάγετε το όνομα χρήστη σε μορφή username@tuc.gr όπου username το όνομα χρήστη του λογαριασμού e-Yπηρεσιών που διαθέτετε στο ίδρυμα,
  • ως κωδικό πρόσβασης, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης  του λογαριασμού e-Yπηρεσιών που διαθέτετε στο ίδρυμα.

Διάρκεια Ισχύος Άδειας Χρήσης 

α) H άδεια χρήσης είναι συνδρομητική,  και ανανεώνεται κάθε χρόνο από το ίδρυμα,

β) η άδεια χρήσης παραμένει ενεργή για το λογαριασμό σας για όσο διάστημα έχετε την ιδιότητα του εν ενεργεία φοιτητή ή προσωπικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Υποστήριξη

Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής παρέχει και υποστηρίζει τη δυνατότητα διασύνδεσης με την υπηρεσία. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τη λειτουργία της υπηρεσίας και τα δεδομένα που αποθηκεύονται μέσω αυτής.

Σημείωση: Η διασύνδεση στην υπηρεσία MS Office365 μέσω του Delos365, καταργήθηκε από τις 13.12.2021

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012