Φοιτητική Λέσχη - Κυλικεία

Φοιτητική Λέσχη - Εστιατόριο

Το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εστιατόριο που βρίσκεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στην Πολυτεχνειούπολη στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου. Η φοιτητική λέσχη έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 250 ατόμων, η δε λειτουργία και διαχείρισή της έχουν ανατεθεί, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, σε ιδιώτη ανάδοχο.

Στους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα, παρέχεται δωρεάν σίτιση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν στην ατομική και στην οικογενειακή τους κατάσταση. Κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται από την Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης ο μέγιστος αριθμός των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης στο Φοιτητικό Εστιατόριο.

Υπουργική Απόφαση για την Παροχή Δωρεάν Σίτισης (2012)

Αίτηση Σίτισης στη Φοιτητική Λέσχη του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ωράριο Λειτουργίας Φοιτητικής Λέσχης έως την επιστροφή σε κανονική λειτουργία του Ιδρύματος :

  • Μεσημεριανό Γεύμα : 13:00 - 15 :00
  • Βραδινό Γεύμα :17:30 - 19:30

Στο ανωτέρω διάστημα το γεύμα προσφέρεται μόνο σε πακέτο

 

Τιμές Φοιτητικής Λέσχης

Το πλήρες μενού  (γεύμα - δείπνο) περιλαμβάνει: κύριο πιάτο, σαλάτα, τυρί, επιδόρπιο. Παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής του γεύματος ή του δείπνου σε συσκευασία, χωρίς επιβάρυνση. Παρέχεται η δυνατότητα συμπληρώματος (μεγαλύτερη μερίδα του κυρίως πιάτου)  κατά το σερβίρισμα, χωρίς επιβάρυνση.

Οι τιμές των ειδών της φοιτητικής λέσχης, ανά κατηγορία χρηστών:

Κατηγορία 1 - Δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης 
(προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες)

  • Δωρεάν πρωινό, γεύμα και δείπνο (πλήρες μενού) με επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας

Κατηγορία 2 - Μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης
(φοιτητές, καθηγητές, υπάλληλοι, εργαζόμενοι, επισκέπτες)

  • 0,90€ - πρωινό
  • 2,60€ - γεύμα (πλήρες μενού)
  • 2,02€ - δείπνο (πλήρες μενού)

Κυλικεία

Τέσσερα κυλικεία καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών και του προσωπικού στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης. Τα κυλικεία αυτά βρίσκονται:

  1. στο Κτίριο Β2 (κάτω από τη Φοιτητική Λέσχη)
  2. στο Κτίριο Μ3 της Σχολής ΜΗΧΟΠ
  3. στο Κτίριο Κ2 της Σχολής ΜΗΠΕΡ
  4. στο Κτίριο Επιστημών Λ της Σχολής ΗΜΜΥ

Ωράριο Λειτουργίας Κυλικείων

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00–19:00 για το κυλικείο του κτιρίου Β2

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00–17:00 για τα κυλικεία στα κτίρια Μ3, Κ2, Λ

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012