ΚΕΓΕΠ ΕΛ Single News

Ο καθηγ. Κουϊκόγλου μίλησε στο πλαίσιο των English Talks Series

"National Energy Sustainability" ήταν ο τίτλος της διάλεξης του καθηγ. Κουϊκόγλου που πραγματοποιήθηκε στις 20.11.2019 στο πλαίσιο των English Talks Series στο Γλωσσικό Κέντρο.

Ο καθηγ. Κουϊκόγλου μίλησες για τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση της ενέργειας, όπως την εκτίμηση των  εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και των υδάτινων πόρων. Τα δεδομένα που προέρχονται από την έρευνα δείχνουν ότι oi εκπομπές NOx, οι εξαφάνιση των δασικών εκτάσεων, οι εισαγωγές ενέργειας και οι πήγες ανανεώσιμης ενέργειας είναι σημαντικοί δείκτες στις υπό ανάπτυξης οικονομίες και χρειάζονται βελτιστοποίηση. Στις αναπτυσσόμενες χώρες βασικές λειτουργίες όπως η δυνατότητα παραγωγής καθαρής τροφής και η πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την ενέργεια.