ΚΕΓΕΠ ΕΛ Single News

Ο αν. Καθηγ. Παρθένιος και η στενή σχέση μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας

Στις 4 Δεκεμβρίου καλεσμένος ομιλητής του Γλωσσικού Κέντρου στο πλαίσιο των English Series Talks ήταν ο Αν. Καθηγ. Παναγιώτης Παρθένιος από τη Σχολή Μηχανικών Αρχιτεκτόνων του Ιδρύματός μας.

Στην ομιλία του με τίτλο "Architecture vs Music” ο Καθηγ. Παρθένιος παρουσίασε το φοιτητικό μας κοινό τη δυνατότητα συσχέτισης δύο φαινομενικά τελείως διαφορετικών δραστηριοτήτων όπως είναι η μουσική σύνθεση και η αρχιτεκτονική, μέσω της πληροφορικής με σκοπό τη δημιουργία καινούργιων καινοτόμων εργαλείων για όσους ασχολούνται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Έτσι είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει κανείς τη μουσική αναπαράσταση ενός συγκεκριμένου πολεοδομικού περιβάλλοντος με τη χρήση των μουσικών συνθετικών κανόνων. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στους ειδικούς να αξιολογήσουν ανόμοιες δομές, να εντοπίσουν στοιχεία που δεν εναρμονίζονται μεταξύ τους και να προβούν στις επιθυμητές σχεδιαστικές διορθώσεις. Τα θέματα προς συζήτησης ήταν πράγματι πρωτοποριακά και έδειξαν στους φοιτητές τις απεριόριστες δυνατότητες αλληλοεπίδρασης της τέχνης με την τεχνολογία.