ΚΕΓΕΠ ΕΛ Single News

Απονομή Βραβείου Διδακτικού Έργου Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. 2015 - Δεκέμβριος 2015

Στις 4 Δεκεμβρίου 2015, με απόφαση Συγκλήτου, πραγματοποιήθηκε η απονομή του Βραβείου Διδακτικού Έργου μέλους Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. 2015 στην κα. Anne McKay, μέλος Ε.E.Π. του Ιδρύματος σε αναγνώριση του διδακτικού της έργου και στη συνεχή προσπάθειά της να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες του Γλωσσικού Κέντρου στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα.

Το προσωπικό του Γλωσσικού Κέντρου θα ήθελε επίσης να συγχαρεί εγκάρδια την κα. McKay με αισθήματα φιλίας και συναδελφικότητας για τη δημιουργική της συμβολή στο συλλογικό μας έργο.