ΚΕΓΕΠ ΕΛ Single News

Εργαστήρια Γερμανικής Γλώσσας με τον Robin Breit M.A.

Ο καθηγητής Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Robin Breit M.A. είναι καλεσμένος στα τμήματα αρχαρίων Γερμανικής Γλώσσας του Γλωσσικού Κέντρου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

To πρόγραμμα των εργαστηρίων διαμορφώνεται ως εξής:

 

την Δευτέρα 13.5.2019 / 12.00-14.00

την Τρίτη 14.5.2019 / 14.00-16.00 &

την Πέμπτη 16.5.2019 / 14.00-16.00.  

 

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε φοιτητές με γνώσεις Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου A1-A2 (CEF).  

 

Ο Robin Breit διδάσκει στη Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Σπούδασε Ιαπωνολογία, Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας και πολιτικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια Universität Trier, Rollins College in Winter Park - Florida και στο Sophia University στο Τόκιο Ιαπωνίας. Από το 2010 έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Universität Trier, Universität Heidelberg, Technische Hochschule Köln. Το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 δίδαξε το σεμινάριο-μάθημα «Διδακτική της Γερμανικής ως δεύτερη και ξένη Γλώσσα» και συμμετείχε στο project «εποπτευόμενη αυτόνομη μάθηση».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς: Τρίτη Ξένη Γλώσσα και Διδασκαλία Πολυγλωσσίας, Αυτόνομη Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας, Εκπόνηση Γραπτών Επιστημονικών Εργασιών και Νέες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας.