ΚΕΓΕΠ ΕΛ Single News

Δοκιμαστική εξέταση onSET-Deutsch

Μιλάς Γερμανικά και θα σε ενδιέφερε να δεις σε ποιο επίπεδο βρίσκεσαι? Τώρα έχεις την δυνατότητα να συμμετέχεις στην δοκιμαστική εξέταση onSET-Deutsch.

Μιλάς Γερμανικά και θα σε ενδιέφερε να δεις σε ποιο επίπεδο βρίσκεσαι? Τώρα έχεις την δυνατότητα να συμμετέχεις στην δοκιμαστική εξέταση onSET-Deutsch. Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για την εξέταση onSET-Deutsch. Περισσότερες πληροφορίες στο Γλωσσικό Κέντρο.