Η Σαραβελάκη Αδαμαντία – Αικ. είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαθέτει εμπειρία σε διοικητικά θέματα του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και σε θέματα μηχανοργάνωσης λόγω απασχόλησής της σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες αυτού.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012