Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Σαραβελάκη Αδαμαντία – Αικ. είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαθέτει εμπειρία σε διοικητικά θέματα του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και σε θέματα μηχανοργάνωσης λόγω απασχόλησής της σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες αυτού.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012