Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΚΕΓΕΠ DE Single News

Εξέταση onDaF

Die Technische Universität Kreta nimmt als ein vom TestDaF-Institut zertifiziertes onDaF-Prüfungszentrum regelmäßig an der Erprobung der neuen Texte für die onDaF-Prüfung teil.

 

Wenn Sie immatrikulierter Student bzw. Studentin der TU Kreta sind, sich für ein DAAD-Stipendium interessieren und Ihre Deutschkenntnisse vom TestDaF-Institut in Deutschland einstufen lassen möchten, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 

 

Bei uns können Sie den onDaF- Einstufungstest ablegen, der sich sowohl an Anfänger als auch an fortgeschrittene Deutschlerner richtet. 

 

Für Studenten und Studentinnen der Technischen Universität Kreta ist der onDaF- Einstufungstest während des ganzen Jahres online verfügbar.  

 

Kontaktperson & Prüfungsbeauftragte:

Anna Vrouvaki, Dozentin für Deutsch (tel. 28210 37364 email) an der Technischen Universität Kreta