Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΚΕΓΕΠ DE Single News

Deutschunterricht am Mittwoch, den 21. März 2018 mit Dr. Ekkehard Haring

Dr. Ekkehard Haring, DAAD Lektor an der Nationalen Kapodistrias Universität Athen, Fachbereich für deutsche Sprache und Literatur, besucht am Mittwoch, den 21. März 2018 das Sprachenzentrum der Technischen Universität Kreta.

Der Deutschunterricht, den Dr. Ekkehard Haring im Rahmen seines Besuchs anbietet, findet am Mittwoch, den 21. März 2018 um 13.15 Uhr im Raum E1.001 statt und richtet sich an fortgeschrittene Deutschlerner (Niveau B1-C1).

Ekkehard Haring absolvierte an der TU Dresden ein technisches Studium und studierte anschließend Literaturwissenschaften (Germanistik/Onomastik/Komparatistik) an der Universität Leipzig. Nach seiner Promotion arbeitete er für den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) als Dozent in Tschechien und der Slowakei, sowie in Forschungsprojekten an der Universität Wien und dem Mitteleuropa-Zentrum Dresden. Seit 2015 lehrt er an der Universität Athen deutsche Sprache und Literatur. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich Literarische Kulturen um 1900 (Prager u. Wiener Moderne), Literatur und Medizin-/Technikgeschichte, sowie Franz Kafka.