Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΚΕΓΕΠ DE Single News

Deutschunterricht mit Elisabeth Sauer

Frau Elisabeth Sauer, Lehrerin für Deutsch und Gesellschaftslehre und Pädagogische Leiterin an der Georg-Christoph-Lichtenbergschule in Ober-Ramstadt zu Gast im Deutschunterricht des Sprachenzentrums. Die Vorlesung fand am Dienstag, den 9. Oktober 2019 im Raum E1.001 statt.

Elisabeth Sauer ist Lehrerin für Deutsch und Gesellschaftslehre und Pädagogische Leiterin an der Georg-Christoph-Lichtenbergschule in Ober-Ramstadt (IGS mit Oberstufe). Sie ist abgeordnet an das Staatliche Schulamt für die Bereiche Fortbildung für LehrerInnen und Schulentwicklungsberatung und arbeitet im Erasmus+ Projekt KA2 „Vielfalt statt Einfalt“ (Kooperation: Deutschland, Griechenland, Italien, Rumänien) mit. Die Themen „LehrerInnenrolle, selbstständiges Lernen, Differenzierung, gemeinsames Lernen….“  ebenso wie das Thema „Griechenland und besonders Kreta“ begleiten und interessieren sie schon in ihrem ganzen (Berufs)-leben.