Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Περίοδος 8-12-1993 έως 31-8-1997


Πρύτανης: Καθηγητής Ιωάννης Φίλης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού: Καθηγητής Ιωάννης Σίσκος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: Καθηγητής Θεόδωρος Μαρκόπουλος


Περίοδος 1-9-1997 έως 16-6-1999


Πρύτανης: Καθηγητής Δημήτριος Σωτηρόπουλος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού: Καθηγητής Χρήστος Σκιαδάς
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: Καθηγητής Εμμανουήλ Χριστοδούλου


Περίοδος 17-6-1999 έως 4-8-1999 (Υπηρεσιακή Πρυτανεία)


Πρύτανης: Καθηγητής Ιωάννης Φίλης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού: Καθηγητής Ιωάννης Σίσκος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: Καθηγητής Θεόδωρος Μαρκόπουλος


Περίοδος 5-8-1999 έως 31-8-2002


Πρύτανης: Καθηγητής Ιωάννης Φίλης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού:
Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης (5-8-1999 έως 12-9-2001)
Καθηγητής Γεώργιος Κωστάκης (13-9-2001 έως 31-8-2002)
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: Καθηγητής Ιωακείμ Γρυσπολάκης


Περίοδος 1-9-2002 έως 31-8-2005


Πρύτανης: Καθηγητής Ιωάννης Φίλης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού: Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: Καθηγητής Ιωακείμ Γρυσπολάκης


Περίοδος 1-9-2005 έως 31-8-2008


Πρύτανης: Καθηγητής Ιωακείμ Γρυσπολάκης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού: Καθηγητής Μιχαήλ Πατεράκης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: Καθηγητής Νικόλαος Βαρότσης


Περίοδος 1-9-2008 έως 1-12-2010


Πρύτανης: Καθηγητής Ιωακείμ Γρυσπολάκης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού: Καθηγητής Μιχαήλ Πατεράκης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: Καθηγητής Νικόλαος Βαρότσης

 

Περίοδος 2-12-2010 έως 28-3-2013


Πρύτανης: Καθηγητής Ιωάννης Φίλης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού: Καθηγητής Θεόδωρος Μαρκόπουλος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης

 

Περίοδος 29-3-2013 έως 30-11-2017


Πρύτανης: Καθηγητής Βασίλειος Β. Διγαλάκης
Αναπληρωτές Πρύτανη:

Καθηγητής Νικόλαος Π. Νικολαΐδης: Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης (18.06.2013-29.12.2016), Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης (30.12.2016-30.11.2017)

Καθηγητής Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης: Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού (18.06.2013-04.05.2014), Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης (05.05.2014-30.11.2017)

Καθηγήτρια Ελευθερία Ε. Ψυλλάκη: Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Έρευνας (05.05.2014-21.07.2016)

 

Περίοδος 1-12-2017 έως 31-08-2022


Πρύτανης: Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας: Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης: Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012