Οικονομικός Απολογισμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Πετρελαίου» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων για τα έτη 2014 - 2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων για τα έτη 2012 - 2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προχωρημένη Επιστήμη των Αργίλων» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων για τα έτη 2012 - 2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική» της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων για τα έτη 2012 - 2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων για τα έτη 2012 - 2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χώρος, Σχεδιασμός & Δομημένο Περιβάλλον» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων για τα έτη 2014 - 2017

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής (για τα έτη 2015 - 2017)
  • Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων» (για τα έτη 2015 - 2017)
  • Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση» (για τα έτη 2015 - 2017)
  • Διεθνές Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας» (για το έτος 2017)

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων - εξόδων (για τα έτη ως ανωτέρω)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012