Διαγωνισμοί: μόνιμες επιτροπές

Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπές παραλαβής ειδών / διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2019, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 490/19.12.2018 απόφαση Συγκλήτου

 

Είδη διαγωνισμών:

 1. Διαγωνισμοί μετακίνησης φοιτητών και εκπαιδευτικών εκδρομών.

 2. Διαγωνισμοί συντηρήσεων κτιρίων και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 3. Διαγωνισμοί για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και φωτοτυπικών μηχανημάτων.

 4. Διαγωνισμοί για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης (Συνδρομές περιοδικών, on line βάσεις δεδομένων κλπ).

 5. Διαγωνισμοί για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής και για την προμήθεια νεών/ ανανέωση λογισμικών για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

 6. Διαγωνισμοί για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων.

 7. Διαγωνισμοί για την προμήθεια/εγκατάσταση επίπλων, πάγκων εργασίας, καθισμάτων κλπ.

 8. Διαγωνισμοί για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και μελανιών (γνήσιων/ ισοδύναμων).

 9. Διαγωνισμοί πάσης φύσεως λοιπών ειδών, υλικών και εκτελέσεων μικροεργασιών και παροχής υπηρεσιών.

 

Επισημάνσεις:

 • Οι επιτροπές θα ενημερώνονται για τη διενέργεια των διαγωνισμών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από το Τμήμα Προμηθειών.
 • Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τον εκάστοτε αναπληρωτή τους και ακολούθως το Τμήμα Προμηθειών.
 • Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το πρώτο στη σειρά αναφερόμενο μέλος.
 • Για την επιλογή γραμματέα (χωρίς δικαίωμα ψήφου) η κλήρωση γίνεται μεταξύ των υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών.
 • Για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς η επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη ενώ για τους διαγωνισμούς κάτω των ορίων από πέντε (5) μέλη.

 

Αποτελέσματα κλήρωσης:

1. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών μετακίνησης φοιτητών και εκπαιδευτικών εκδρομών.

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 
 1. Ιωάννης Τσομπανάκης, μέλος ΔΕΠ
 2. Παντελής Λιόλιος, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Θέλμα Μαυρίδου, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Σοφία Τρακάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 
 
 1. Στυλιανός Μερτίκας, μέλος ΔΕΠ
 2. Ελισάβετ Κουκουράκη, μέλος ΕΤΕΠ
 3. Πάολα Νικότερα, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ιωάννα Κάβαλου, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Παναγιώτης Παρτσινέβελος, μέλος ΔΕΠ

Απόστολος Γιαννής, μέλος ΔΕΠ

Παυλίνα Ροτόντο, μέλος ΕΤΕΠ
 

Αναπληρωματικά μέλη

Εμμανουήλ Στειακάκης, μέλος ΔΕΠ

Ιωάννης Γεντεκάκης, μέλος ΔΕΠ

Ευπρέπιος Μπαραδάκης, μέλος ΕΤΕΠ

 

2. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών συντηρήσεων κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 
 1. Γεώργιος Εξαδάκτυλος, μέλος ΔΕΠ
 2. Νεκτάριος Γιολδάσης, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Ιωσηφίνα Γουνάκη, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Γεώργιος Καπετανάκης, μόνιμος υπάλληλος
 5. Κωνσταντίνος Κακλής υπάλληλος ΙΔΑΧ
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ιωάννα Κάβαλου, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 
 
 1. Μιχαήλ Πατεράκης, μέλος ΔΕΠ
 2. Καλλιόπη Αντέλλη, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Νεκτάριος Χαιρέτης, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Δήμητρα Χαβρέ, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 5. Κωνσταντίνος Κοββαντζής, μόνιμος υπάλληλος
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Παναγιώτα Τσιτωνάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Δανάη Βενιέρη, μέλος ΔΕΠ

Πολυχρόνης Σπανουδάκης, μέλος ΕΔΙΠ

Γεώργιος Τζούγκαρης, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αναπληρωματικά μέλη

Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, μέλος ΔΕΠ

Νικόλαος Σπανουδάκης, μέλος ΕΔΙΠ (ΜΠΔ)

Ευστράτιος Σεϊμένης, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

3. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και φωτοτυπικών μηχανημάτων

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 
 1. Γεώργιος Χαλκιαδάκης, μέλος ΔΕΠ
 2. Θεόδωρος Γλυτσός, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Μάρκος Κιμιωνής, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Ιωσήφ Κονταξάκης, μέλος ΕΤΕΠ
 5. Ελευθερία Πετράκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Μιχαήλ Πρώιμος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 
 
 1. Αριστομένης Αντωνιάδης, μέλος ΔΕΠ
 2. Βασίλειος Διακολουκάς, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Σωτήριος Μπούρος, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Πετρίδου Βαρβάρα, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 5. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Παναγιώτα Τσιτωνάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 

Επιτροπή παραλαβής:

Τακτικά μέλη

Αικατερίνη Μανιά, μέλος ΔΕΠ

Ευριπίδης Σωτηριάδης, μέλος ΕΔΙΠ

Σπυρίδων Κουλουριδάκης, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

Αναπληρωματικά μέλη

Γεώργιος Καρατζάς, μέλος ΔΕΠ

Ιωάννης Μαραγκουδάκης, μέλος ΕΔΙΠ

Ιωάννης Ατζαράκης, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

4. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης (συνδρομές περιοδικών, on-line βάσεις δεδομένων κλπ)

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 
 1. Νικόλαος Μπιλάλης, μέλος ΔΕΠ
 2. Χαρά Ντουντουνάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 3. Σοφία Μαλανδράκη, μόνιμη υπάλληλος
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Σοφία Τρακάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 
 
 1. Ευάγγελος Γρηγορούδης, μέλος ΔΕΠ
 2. Μαρία Μπολιεράκη, μόνιμη υπάλληλος
 3. Ελευθερία Καμπουράκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Μιχαήλ Πρώιμος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Σπυρίδων Παπαευθυμίου, μέλος ΔΕΠ

Ελισάβετ Λεβεντάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Δήμητρα Αθενάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

Αναπληρωματικά μέλη

Νικόλαος Βαρότσης, μέλος ΔΕΠ

Ελένη Κωνσταντακάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Βασιλική Πάγγειου, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

5. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής και για την προμήθεια νεών/ ανανέωση λογισμικών για τις ανάγκες του Ιδρύματος

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 
 1. Δέσποινα Διμέλλη, μέλος ΔΕΠ
 2. Νεκτάριος Μουμουτζής, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Νικόλαος Σπανουδάκης, μέλος ΕΔΙΠ (ΜΗΧΟΠ)
 4. Αδαμαντία Σαραβελάκη, μόνιμη υπάλληλος
 5. Θεανώ Λυραντωνάκη, μόνιμη υπάλληλος
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Παναγιώτα Τσιτωνάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 
 
 1. Βασίλειος Μουστάκης, μέλος ΔΕΠ
 2. Διονύσης Βαβαδάκης, μέλος ΕΤΕΠ
 3. Νικόλαος Ανδρονικίδης, μέλος ΕΤΕΠ
 4. Ελευθερία Σιάχαλου, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 5. Αλέξανδρος Σταματάκης, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ιωάννα Κάβαλου, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Μιχαήλ Κονσολάκης, μέλος ΔΕΠ

Γεώργιος Σαράτσης, μέλος ΕΔΙΠ

Σπυρίδων Ψυχής, μέλος ΕΤΕΠ

 

Αναπληρωματικά μέλη

Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης, μέλος ΔΕΠ

Ειρήνη Κουτσογιαννάκη, μέλος ΕΤΕΠ

Βασίλειος Τσιάρας, μέλος ΕΔΙΠ

 

6. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 
 1. Διονύσιος Χριστόπουλος, μέλος ΔΕΠ
 2. Ανάργυρος Δελλής, μέλος ΔΕΠΧ
 3. Σπυρίδων Ψυχής, μέλος ΕΤΕΠ
 4. Μαρία Μπακατσάκη, μέλος ΕΔΙΠ
 5. Αλέξανδρος Σταματάκης, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Σοφία Τρακάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 
 
 1. Ιωάννης Παπαμιχαήλ, μέλος ΔΕΠ
 2. Νικόλαος Νικολαΐδης, μέλος ΔΕΠ
 3. Άννα Βρουβάκη, μέλος ΕΕΠ
 4. Ιωάννης Μπότσης, μέλος ΕΤΕΠ
 5. Μαρία Παρτσακουλάκη, μόνιμη υπάλληλος
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ιωάννα Κάβαλου, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 

Επιτροπή παραλαβής 

Τακτικά μέλη

Φώτιος Κανέλλος, μέλος ΔΕΠ

Αριάδνη Παντίδου, μέλος ΕΤΕΠ

Γεώργιος Παπαδάκης, μέλος ΕΔΙΠ

 

Αναπληρωματικά μέλη

Νικόλαος Παρανυχιανάκης, μέλος ΔΕΠ

Αγγελική Λιαδάκη, μέλος ΕΔΙΠ

Γεωργία Βλαμάκη, μέλος ΕΔΙΠ

 

7. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια/ εγκατάσταση επίπλων πάγκων εργασίας, καθισμάτων κ.λ.π.

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 
 1. Δημήτριος Ανδρεαδάκης, μέλος ΔΕΠ
 2. Ευάγγελος Βουντουράκης, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Γεωργία Μποτζολάκη, μέλος ΕΤΕΠ
 4. Βασιλική Πάγγειου, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 5. Βαρβάρα Βασιλάκου, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ιωάννα Κάβαλου, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 
 
 1. Γεώργιος Αραμπατζής, μέλος ΔΕΠ
 2. Ανδρέας Σαμαράς, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Ευτυχία Ρεπούσκου, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Θεοδώρα Μαυρακάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 5. Περικλής Αποστολάκης, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Παναγιώτα Τσιτωνάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Αλέξιος Τζομπανάκης, μέλος ΔΕΠ

Κωνσταντίνα Τυροβολά, μέλος ΕΔΙΠ

Κωνσταντίνος Πατεράκης, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

Αναπληρωματικά μέλη

Γεώργιος Σταυρουλάκης, μέλος ΔΕΠ

Μαρία Παπαδομανωλάκη, μέλος ΕΔΙΠ

Βαρβάρα Βασιλάκου, μόνιμη υπάλληλος

 

8. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και μελανιών (γνήσιων/ ισοδύναμων)

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 
 1. Στέλιος Τσαφαράκης, μέλος ΔΕΠ
 2. Μαγδαληνή Μαρινάκη, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Θεμιστοκλής Ψαρράς, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Μιχαήλ Πρώιμος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 
 
 1. Ευπραξία Μαριά, μέλος ΔΕΠ
 2. Άρτεμις Καλλιατάκη, μέλος ΕΤΕΠ
 3. Μαρία Μπολιεράκη, μόνιμη υπάλληλος
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Παναγιώτα Τσιτωνάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Βασίλειος Κουϊκόγλου, μέλος ΔΕΠ

Ιωάννης Ατζαράκης, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Δήμητρα Τσιμπινού, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

Αναπληρωματικά μέλη

Παναγιώτα Καραμανέα, μέλος ΔΕΠ

Ιωσήφ Κονταξάκης, μέλος ΕΤΕΠ

Δείνα Σκέτα, μόνιμη υπάλληλος

 

9. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών πάσης φύσεως λοιπών ειδών, υλικών και εκτελέσεων μικροεργασιών και παροχής υπηρεσιών

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 
 1. Πέτρος Γκίκας, μέλος ΔΕΠ
 2. Χριστίνα Καμαλεδάκη, μόνιμη υπάλληλος
 3. Εμμανουήλ Ντουντουνάκης, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ιωάννα Κάβαλου, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 
 
 1. Σταύρος Μουσταϊζής, μέλος ΔΕΠ
 2. Ελένη Μυλωνάκη, μόνιμη υπάλληλος
 3. Στυλιανός Σφακιωτάκης, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Σοφία Τρακάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης, μέλος ΔΕΠ

Αργυρώ Γεωργιακάκη, μέλος ΕΔΙΠ

Αργυρώ Βαϊδάκη, μόνιμη υπάλληλος

 

Αναπληρωματικά μέλη

Δάφνη Μανουσάκη, μέλος ΔΕΠ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ

Ελένη Πρωτοπαπαδάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

Στο άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του Ν. 4412/2016, παρ. 1, περ. (η) ορίζεται ότι στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.

Επιπλέον, στην παρ. 11. του ιδίου ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:

για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κληρώνεται για το έτος 2019 η παρακάτω επιτροπή

Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας (αξία χωρίς τον ΦΠΑ) ίσης ή κατώτερης των 60.000,00 €.

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 
 1. Εμμανουήλ Μαθιουδάκης, μέλος ΔΕΠ
 2. Αναστάσιος Σηφαλάκης, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Αικατερίνη Χοχλάκη, μόνιμη υπάλληλος
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 
 
 1. Αντώνιος Βαφείδης, μέλος ΔΕΠ
 2. Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Δήμητρα Πατεράκη, μόνιμη υπάλληλος
 4. Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ιωάννα Κάβαλου, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 

 

Η Επιτροπή διενέργειας της κλήρωσης

 1. Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας - Κόντος, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 2. Δέσποινα Παντελάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Ιωάννα Κάβαλου, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Τα μέλη της Συγκλήτου, ομόφωνα επικυρώνουν το από 11/12/2018 πρακτικό της δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής ειδών/ διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2019 εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ) έκαστος ίσης ή κατώτερης των 144.000,00 € και τη συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας (αξία χωρίς τον ΦΠΑ) ίσης ή κατώτερης των 60.000,00 €.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012