Το 2017 συνεχίζεται το πρόγραμμα

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης».

 

 

 

Το πρόγραμμα με μια ματία:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλεψη κατανομής των θέσεων πρακτικής για το 2017 στις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, αν και υπάρχει ευελιξία στη διαχείριση των θέσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012