Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

29
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεώργιου Γκίνη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα29/03/2021 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Γεώργιος Γκίνης

Αριθμός Μητρώου:  2014010137

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:   Ανάλυση ικανοποίησης πελατών εταιρίας B2B με την μέθοδο της ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης με ασαφή σύνολα και του μοντέλου Kano

Τίτλος στα Αγγλικά:   Customer satisfaction analysis of a B2B company using fuzzy set qualitative comparative analysis and Kano's model

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:   Τσαφαράκης Στυλιανός

Πρώτο Μέλος:               Γρηγορούδης Ευάγγελος

Δεύτερο Μέλος:   Κρασαδάκη Ευαγγελία

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα έχει σαν στόχο την εύρεση των συνθηκών εκείνων που είναι αναγκαίες και ικανές για την ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας SABO S.A. με την χρήση ασαφών συνόλων, μέσω του λογισμικού fsQCA, καθώς και τη κατηγοριοποίηση των υπό εξέταση χαρακτηριστικών στα τρία επίπεδα ποιότητας του μοντέλου Kano. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με ασαφή σύνολα προκειμένου να εντοπιστεί η σχέση ανάμεσα σε επτά (7) διαστάσεις ικανοποίησης των πελατών από τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας και της Ολικής Ικανοποίησης. Τα δεδομένα θα προέλθουν από τα ερωτηματολόγια που έχει αποστείλει στους πελάτες και έχει συγκεντρώσει η ίδια η εταιρεία.

Η εργασία θα επιδιώξει κυρίως να εντοπίσει τις αιτιώδεις συνθήκες (συνδυασμοί των διαστάσεων ικανοποίησης), που είναι ικανές να προκαλέσουν υψηλή Ολική Ικανοποίηση των πελατών, καθώς επίσης και τυχόν αναγκαίες συνθήκες για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, μέσω της εκφρασμένης σημαντικότητας όπως αυτή θα έχει δοθεί από τους πελάτες, και της εκτιμώμενης σημαντικότητας όπως αυτή θα προκύψει μέσω της αμφικλινής παλινδρόμησης (Ridge Regression ή Παλινδρόμηση κορυφογραμμής), θα κατασκευαστεί το διάγραμμα διπλής σημαντικότητας και θα κατηγοριοποιηθούν τα υπό εξέταση χαρακτηριστικά στα τρία επίπεδα ποιότητας του μοντέλου Kano.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:   29/03/2021

Ώρα:   12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη :

https://join.skype.com/amrfmLRKnA7P

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012