Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Απρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Πάνου Α. Ρούβαλη Β. - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/04/2021 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΡΟΥΒΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τίτλος: Από τα παλιά αθηναϊκά σπίτια στην αστική πολυκατοικία .   Η εξέλιξη της σχέσης ιδιωτικού-κοινόχρηστου στο πλαίσιο της 
πολύ-κατοίκησης .
Title:From the old Athenian houses to the urban apartment building  .  The evolution of the private-communal relationship in the context of 
multi-housing

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021, 4.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής καθηγητής :Δημήτριος Τσακαλάκης  (επιβλέπων)
Καθηγητής :Παναγιώτης Παρθένιος  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Βασιλική Γεροπάντα  


Περίληψη

Η σχέση ιδιωτικού-κοινόχρηστου στη συστέγαση πολλών ατόμων τίθεται ως θέμα συζήτησης και ανάλυσης κυρίως τα τελευταία χρόνια. Οι χώροι εκτόνωσης και κοινής χρήσης στη μαζική κατοίκηση συνήθως σχεδιάζονται στις ελάχιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις τους. Στην πόλη της Αθήνας η συγκεκριμένη σχέση παρατηρείται από την ίδρυσή της ως πρωτεύουσα, και αλλάζει ως προς το μέγεθος και τον ρόλο της στο πέρασμα του χρόνου. Η πληθυσμιακή αύξηση, η συνεχής μεταλλαγή της οικονομίας, οι κοινωνικές αλλαγές και τα περιορισμένα αποθέματα δομημένου περιβάλλοντος είναι μερικοί συντελεστές που έθεσαν την αναγκαιότητα επίλυσης του ζητήματος στέγασης. Μέχρι σήμερα η πολύ-κατοίκηση σε πολυόροφα κτίρια αποτέλεσε την πιο διαδεδομένη λύση, επηρεάζοντας τη βαρύτητα, τη μορφή και τον ρόλο των παραπάνω χώρων. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η παρατήρηση της εξέλιξης των μοντέλων πολυ-κατοίκησης στην πόλη της Αθήνας από τις αρχές του 19ου μέχρι την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, με έμφαση στους χώρους κοινής χρήσης και εκτόνωσης.
λεξεις κλειδια: κοινόχρηστος χώρος, αυλή, χώρος εκτόνωσης, συλλογική κατοικία,αστική πολυκατοικια

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012