Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κας Ιωακειμίδου Κωνσταντίνας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα06/04/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:  Κωνσταντίνα Ιωακειμίδου 

Αριθμός Μητρώου: 2008010048

Τίτλος στα ελληνικά: Σύγκριση των στρατηγικών ελέγχου κυκλοφορίας TUC και Max Pressure κάνοντας χρήση προσομοίωσης στο οδικό δίκτυο των Χανίων

Τίτλος στα Αγγλικά[1]: Comparison of two control strategies TUC and Max Pressure by using the simulated urban network of Chania city

 

Εξεταστική Επιτροπή

Επιβλέπων: Μάρκος Παπαγεωργίου, Καθηγητής, ΜΠΔ

Πρώτο Μέλος: Ιωάννης Παπαμιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής, ΜΠΔ

Δεύτερο Μέλος: Γεώργιος Χαλκιαδάκης, Αναπλ. Καθηγητής, ΗΜΜΥ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Σε μια εποχή όπου η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα αστικά κέντρα ολοένα και μεγαλώνει, η αξιοποίηση του οδικού δικτύου μέσω της εφαρμογής σύγχρονων στρατηγικών κυκλοφοριακού ελέγχου είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. Επομένως ένα σημαντικό πρόβλημα που απαιτεί τη βέλτιστη δυνατή λύση είναι αυτό της επιλογής της καταλληλότερης στρατηγικής κυκλοφοριακού ελέγχου.

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην στρατηγική τοπικού ελέγχου Max-Pressure (και στις παραλλαγές της). Σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση της στρατηγικής Max-Pressure με μια στρατηγική κεντρικού ελέγχου καθώς και μια στρατηγική σταθερού χρόνου σε τρία διαφορετικά σενάρια ζήτησης (ελαφρύ, βαρύ, συμφόρηση). Για την πραγματοποίηση των συγκρίσεων αυτών λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς ο έλεγχος σταθερού χρόνου και η μελέτη αφορά το οδικό κυκλοφοριακό δίκτυο των Χανίων.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν με τη βοήθεια του μικροσκοπικού προσομοιωτή AIMSUN, φανερώνουν την καταλληλότητα των στρατηγικών που εξετάστηκαν ανάλογα με τις συνθήκες κορεσμού που επικρατούν κάθε φορά στο δίκτυο.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δυναμικά σενάρια αποδίδουν καλύτερα. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική Max-Pressure με χρήση πληροφορίας από τους κατάντη γειτονικούς κόμβους φαίνεται να είναι η πιο κατάλληλη για τα σενάρια αυξημένης ζήτησης καθώς κατά την εφαρμογή της παρουσιάζεται ο μικρότερος χρόνος καθυστέρησης των οχημάτων στο δίκτυο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την στρατηγική κεντρικού ελέγχου TUC δεν χρησιμοποιήθηκαν οι δυνατότητες ρύθμισης του offset και του κύκλου του δικτύου, έτσι ώστε να είναι πιο αντικειμενική η σύγκριση με την στρατηγική τοπικού ελέγχου Max-Pressure που λόγω της φύσης της δεν παρέχει τέτοιες δυνατότητες. Αν χρησιμοποιούσαμε τεχνικές ρύθμισης του offset  και του κύκλου η TUC θα παρουσιαζόταν πάντα ως η καλύτερη επιλογή. …………………………………

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012