Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μυλούλη Ανδρέα - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/04/2021 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

ΑΝΔΡΕΑ ΜΥΛΟΥΛΗΣ

Τίτλος:Συγκρότημα συλλογικής κατοίκησης με επεκτάσιμες μονάδες στο κέντρο της Αθήνας
Μεταγράφοντας το παράδειγμα της Elemental  στην ελληνική πολυκατοικία
Title:Collective housing compound of expandable apartments in the center of Athens

Transcribing the case of Elemental in the Greek Polykatoikia

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021   
 μέσω τηλεδιάσκεψης   17.00μμ


Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος καθηγητής :Αλέξανδρος Βαζάκας (επιβλέπων)
Καθηγητής :Νικόλαος Σκουτέλης
Αναπληρωτής  καθηγητής: Δημήτριος Τσακαλάκης


Περίληψη

Οι κοινωνικές, οι πολιτικές και οι οικονομικές συνθήκες, αλλά και η άνοδος της μετανάστευσης προς εύρεση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, έχουν οδηγήσει στην ανάγκη στέγασης ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων στα σύγχρονα αστικά κέντρα. Για τη στέγαση αυτού του πληθυσμού απαιτείται η δημιουργία συγκροτημάτων κατοίκησης, τα οποία θα συμβάλουν και στην κοινωνική, ψυχολογική και επαγγελματική επανένταξη τους μέσω της δομής και των λειτουργιών τους. Δύο παραδείγματα που έχουν επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τα παραπάνω είναι το πρόγραμμα Housing First στη Φινλανδία και οι επεκτάσιμες κατοικίες του αρχιτεκτονικού γραφείου ELEMENTAL στη Χιλή και το Μεξικό. 
Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό και τα δύο παραδείγματα, στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός αυτοδιαχειριζόμενου συγκροτήματος συλλογικής κατοίκησης που αποτελείται από επεκτάσιμες μονάδες κατοικίας, το οποίο θα μεταβάλλεται στο χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και την αισθητική των κατοίκων του. Προκειμένου το συγκρότημα να εντάσσεται στον Αθηναϊκό αστικό ιστό, η μορφολογία του, βασίστηκε σε αυτήν της σύγχρονης ελληνικής πολυκατοικίας και για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός του ακολουθεί ως έναν μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του νέου οικοδομικού κανονισμού.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012