Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Απρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Βασιλείου Αλεξάνδρας κ.Βουκελάτου Αικατερίνης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/04/2021 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Αλεξάνδρα  Βουκελάτου Αικατερίνη

Τίτλος: Ο τεχνητός φωτισμός στις κατοικίες του ελληνικού μεταπολεμικού μοντερνισμού

Title:Artificial Lighting in Residential Buildings of Post-war Greek Modernism

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021, 16.00μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Eπίκουρη Καθηγήτρια :Μαρία Μανδαλάκη 
Επίκουρος Καθηγητής :Αλέξανδρος Βαζάκας  

Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του τεχνητού φωτισμού ως  εργαλείο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε διάλογο με τις γενικές συνθετικές  αρχές στα εσωτερικά των κατοικιών του μεταπολεμικού μοντερνισμού στην Ελλάδα. Αντικείμενο της εργασίας αποτελούν οι εσωτερικοί χώροι κατοικιών του μεταπολεμικού ελληνικού μοντερνισμού στις οποίες εντοπίζονται ενδιαφέροντες συνθετικοί χειρισμοί του τεχνητού φωτισμού. Συγκεκριμένα, επιχειρείται να μελετηθούν αυτοί σε προαστιακές, μονοκατοικίες και σε αστικά διαμερίσματα σχεδιασμένα από Έλληνες μοντερνιστές αρχιτέκτονες. Ο Νίκος Βαλσαμάκης, ο Τάκης Ζενέτος, ο Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, ο Κλέων Κραντονέλλης κ.α. είναι μερικοί από τους αρχιτέκτονες των οποίων το έργο θα μας απασχολήσει στην εργασία. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα επιχειρήσει να απαντήσει η εργασία είναι τα παρακάτω: - Ποια η κυριότερη διαφοροποίηση στον τεχνητό φωτισμό πριν και μετά το μοντέρνο στις ελληνικές κατοικίες;- Πώς ερμηνεύεται η διαφοροποίηση του τρόπου φωτισμού ανάμεσα στους επιμέρους  εσωτερικούς χώρους της κατοικίας;  Εντοπίζονται ομοιότητες ως προς τον τεχνητό φωτισμό μεταξύ τους;-Πως επηρεάζει η ευελιξία στη σύνθεση - χαρακτηριστικό του μοντερνισμού-  την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων;- Εντοπίζονται συνθετικοί  χειρισμοί της αντίθεσης φωτός - σκιάς για τη διαμόρφωση της συνολικής αρχιτεκτονικής σύνθεσης στο εσωτερικό των μοντέρνων κατοικιών στην Ελλάδα;- Εντοπίζονται διαφορές στην εφαρμογή του τεχνητού φωτισμού ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας που προσπίπτει;- Πώς συνδιαλέγονται τα έργα τέχνης και τα επιμέρους στοιχεία που κοσμούν τους εσωτερικούς χώρους της κατοικίας με τον τεχνητό φωτισμό και πως αυτό ερμηνεύεται;- Εμφανίζεται επιρροή του τεχνητού φωτισμού στην "επικοινωνιακή" πλευρά της αρχιτεκτονικής; στην φαντασμαγορία των φωτογραφικών λήψεων;

Abstract 
This study investigates the role of artificial lighting as a designing tool in the architectural process, in relation with the general synthetic principles observed in interior spaces of well-known residences of post-war modernism in Greece. The content of this paper mainly consists of key examples of residential interior spaces in the era of post-war greek modernism, which reveal a more complex use and mastery of artificial lighting by their designers. More specifically, it is attempted the in-depth research of interior spaces of suburban residences and rural apartments, all designed by Greek architects of the modernist movement. Nikos Valsamakis, Takis Zenetos, Konstantinos Dekavalas and Kleon Krantonellis are a few of the architects whose work is mentioned in this paper. The main questions that this study attempts to answer are the following: - What is the primary difference concerning the design and positioning of artificial lighting in greek residences before and after the modernist movement? - How can the difference in the way individual interior spaces, of the same dwelling, are lighten up be interpreted? Are there any similarities in the way two interior spaces of different use are artificially lighten up? - How does the flexibility provided by the open-plan designing process  – a characteristic of modernist architecture- affect the placement of luminaires? - Is the factor of manipulating the contrasting elements of shadow and light apparent in the formation of the architectural synthesis of the interior of modern residences in Greece, as a whole? - Are there detectable differences in the way artificial lighting is applied on surfaces of variant materials? -  How do individual decorative elements and artwork which adorn the interior spaces of a residence interact with the placed artificial lighting and, How can this interaction be interpreted? - Is there a clear influence of the design and positioning of artificial lighting in a space to the “communicative” side of architecture? To the phantasmagorical essence of stills? 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012