Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Τσούκαλα Δημητρίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα07/04/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Τσούκαλας Δημήτριος
Αριθμός Μητρώου:2015010154


Τίτλος στα Ελληνικά:
Επιχειρησιακό σχέδιο για τη στήριξη της αναδιοργάνωσης αποθήκης πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Τίτλος στα Αγγλικά:
Business plan to support the re-organization of an automotive parts distribution center

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής
Πρώτο Μέλος: Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής
Δεύτερο Μέλος: Μπακατσάκη Μαρία, ΕΔΙΠ

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί με τη μελέτη για την ίδρυση υποκαταστήματος επιχείρησης εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Στηριζόμενοι σε πραγματικά δεδομένα εξετάζουμε την επέκταση της αποθήκης και καταστήματος μέσω της δημιουργίας ενός υποκαταστήματος που θα στηρίζει τη διανομή και τις πωλήσεις σε μια γεωγραφικά απομακρυσμένη περιοχή. Επίσης, είναι γνωστό ότι η κεντρική αποθήκη και το κατάστημα λειτουργούν σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία για περισσότερο από 30 χρόνια. Ακόμη θεωρούμε πως το όνομα της επιχείρησης έχει γίνει γνωστό και στις γύρω περιοχές, με αποτέλεσμα αρκετοί πελάτες να προέρχονται από αυτές. Την συνεργασία αυτή δυσχεραίνει το πρόβλημα της απόστασης από και προς το κατάστημα, για την αγορά ανταλλακτικών. Παράλληλα, η μεγάλη συσσώρευση του εμπορεύματος σε ένα χώρο, δημιουργεί εύλογα τις σκέψεις για την ίδρυση του υποκαταστήματος. Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει αρχικά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το κατάστημα όπως τα υλικά που εμπορεύεται, ο χώρος που στεγάζεται και το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του (Περάκης, 2019) καθώς και την κατάσταση βασικών παραγόντων που θα συντελέσουν στην επιτυχία του νέου καταστήματος, όπως ο υπάρχον ανταγωνισμός (Τριανταφυλλάκης, 2019), η ανάλυση των αναγκών του καταναλωτή και η τμηματοποίηση της αγοράς (Fahy & Jobber, 2014). Στη συνέχεια, καταγράφονται οι στόχοι που έχει θέσει η επιχείρηση και αναπτύσσεται το αναλυτικό πλάνο μάρκετινγκ και διαφήμισης (Παντουβάκης, Σιώμκος & Χρήστου, 2015) με σκοπό το νέο υπό-κατάστημα να λειτουργήσει με επιτυχία. Τέλος, παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας, μέσω της οποίας θα συντελεστούν οι προβλέψεις για την πορεία της τα επόμενα πέντε χρόνια από την ίδρυσή της. Η χρηματοοικονομική ανάλυση συνδυάζεται με εναλλακτικές λύσεις λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ του κεντρικού καταστήματος – αποθήκης και του σχεδιαζόμενου υποκαταστήματος. Η χρηματοοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ανάλυση των Χρηματοροών, Υπολογισμό του Νεκρού Σημείου της επιχείρησης καθώς και υπολογισμούς δεικτών απόδοσης (Ζοπουνίδης, 2013). Τα οικονομικά στοιχεία συνδυάζονται με το επίπεδο εξυπηρέτησης της αλυσίδας. Βεβαίως, εφόσον το περιβάλλον λειτουργίας είναι δυναμικά μεταβαλλόμενο, εξετάζονται διάφορα σενάρια σχετικά με την πρόβλεψη της αισιόδοξης, της αναμενόμενης καθώς και της απαισιόδοξης εξέλιξης της πορείας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η μελέτη καταλήγει σε μια ανάλυση SWOT (Παντουβάκης, Σιώμκος, Χρήστου, 2015) με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012