Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Απρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ. Ζήβα Αντωνίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/04/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΗΒΑ

Τίτλος: Άνθρωπος, παιδί και χώρος.
Title:Η επιρροή του σχολικού κτηρίου στη διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης.

Human, child and space.
The influence of the school building on the learning and development process.


Τετάρτη 07 Απριλίου 2021, 14.00 μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής καθηγητής: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος – Αλκέτας(επιβλέπων) 
Επίκουρος Καθηγητής: Βαζάκας Αλέξανδρος
Καθηγητής: Παρθένιος Παναγιώτης


Περίληψη

Το θέμα της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη της επιρροής του χώρου στη ζωή του ανθρώπου και ειδικά του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα μελετάται η σχέση που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τους ποικίλους χώρους με τους οποίους συνδιαλέγεται και το πώς επηρεάζεται από αυτούς. Στην συνέχεια εξετάζεται πως διαμορφώνεται η σχέση αυτή κατά την παιδική ηλικία ενώ έπεται μία εκτενέστερη ανάλυση που αφορά τον σχολικό χώρο και τις αλλαγές που έχουν γίνει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο έως σήμερα. Στόχος είναι η λήψη συμπερασμάτων για το κατά πόσο υπάρχουν όντως ουσιαστικές αλλαγές και πως μπορούμε ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας τις μελέτες και θεωρίες επί του θέματος να οδηγηθούμε στην δημιουργία ενός νέου μοντέλου πάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία που επίκεντρο θα έχει το ίδιο το άτομο – «μαθητή».


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012