Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Απρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ζήβα Αντωνίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/04/2021 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΗΒΑ

Τίτλος:Σχεδιασμός πρότυπου νηπιαγωγείου στα Παχιανά.
Title:Design of a model kindergarten in Pachiana.

Τετάρτη 07 Απριλίου 2021, 15.00μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος – Αλκέτας(επιβλέπων)
Επίκουρος Καθηγητής: Βαζάκας Αλέξανδρος
 Καθηγητής: Παρθένιος Παναγιώτης


Περίληψη

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός νηπιαγωγείου στην περιοχή των Παχιανών στα Χανιά, Κρήτης. Στο σχεδιασμό του νηπιαγωγείου κυρίαρχο ρόλο παίζει το ίδιο το άτομο στην νηπιακή του ηλικία και στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών που διαπιστώνονται μετά από έρευνα και αφορούν το συγκεκριμένο ηλικιακό φάσμα. Ως αποτέλεσμα επιδιώκεται η ανάπτυξη της διαδικασίας μάθησης και κοινωνικοποίησης μέσα σε ένα περιβάλλον με ποικίλα ερεθίσματα καθώς και η κοινωνικοποίηση του ατόμου μέσα σε ένα περιβάλλον ασφαλές και οικείο. Επιπρόσθετα επιχειρείται η επανένταξη του εν λόγω οικοπέδου στον αστικό ιστό με την δημιουργία μιας πλατείας ως σημείο εκτόνωσης και αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα σύμπλεγμα αποτελούμενο από την πλατεία, το νηπιαγωγείο και το υφιστάμενο δημοτικό σχολείο που γειτνιάζει με το οικόπεδο δημιουργώντας έτσι ένα πυρήνα ο οποίος θα προδώσει «πνοή ζωής» σε ολόκληρη την περιοχή.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012