Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Θεοδωράκη Φίλιππου Θωμά, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα20/04/2021 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Ανίχνευση κατανομής χρυσού σε σιδηρούχες εμφανίσεις του Φυλλιτικού Καλύμματος στην περιοχή Καλλικράτης της επαρχίας Σφακίων / Χανιά στην Κρήτη.

Εξεταστική Επιτροπή:
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (επιβλέπων)
Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Πεντάρη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
     Διαχρονικά η εκμετάλλευση κοιτασμάτων, ιδιαίτερα αυτών που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός, αποτελούσε σημείο αναφοράς για την οικονομία και την εξέλιξη των πολιτισμών. Ενδεικτικά είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα σε χώρες όπως η Κίνα, η Αίγυπτος και η Ελλάδα, όπου παρατηρείται ήδη από την αρχαιότητα η ευρεία χρήση του χρυσού τόσο στην κατασκευή κοσμημάτων όσο και στην χρήση του ως μέσο συναλλαγών. Επίσης, σε μεταγενέστερες περιόδους η ανίχνευση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρυσού αναδεικνύεται σε στρατηγικό στόχο από χώρες όπως η Αγγλία και η Ισπανία, ιδιαίτερα την περίοδο που ακολούθησε μετά την ανακάλυψη της Αμερικής. Ακόμα και σήμερα ο χρυσός παραμένει ένας από τους κύριους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομία. Τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας έχει αναβαθμιστεί το στάδιο της ανίχνευσης δίνοντας έτσι νέες προοπτικές στον τομέα, καθώς είναι πλέον εφικτή η εκμετάλλευση κοιτασμάτων ακόμη και με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε χρυσό.  
     Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι μέσω της δειγματοληψίας σε εμφανίσεις σιδηρομεταλλευμάτων εντός του «Φυλλιτικού Καλύμματος» που εντοπίζονται στην περιοχή Καλλικράτης της επαρχίας Σφακίων του νομού Χανίων Κρήτης, να αναγνωριστεί η κατανομή των κύριων ορυκτών και των ιχνοστοιχείων εντός αυτών, καθώς και να ανιχνευθεί η κατανομή χρυσού στα υπό μελέτη δείγματα.
     Λαμβάνοντας υπόψη τα εργαστηριακά αποτελέσματα που προέκυψαν, παρατηρείται ότι πρόκειται για δείγματα με έντονη παρουσία οξειδίων του σιδήρου και συγκεκριμένα γκαιτίτη, ο οποίος συνοδεύεται από χαλαζία. Επίσης, εντός των υπό μελέτη σιδηρούχων εμφανίσεων ανιχνεύονται ιχνοστοιχεία, όπως ο χαλκός, το αρσενικό και το θείο, με μεγάλες συγκεντρώσεις. Στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την χημική ανάλυση των δειγμάτων, γίνεται αντιληπτή μια σχετικά υψηλή συγκέντρωση σε χαλκό (Cu) καθώς σε όλα τα δείγματα εκτός του KAL6 (97,8 ppm) ξεπερνάει τα 100 ppm. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκέντρωση χαλκού στα δείγματα KAL3 και KAL4 όπου φτάνει τα 890,3 ppm και 893,6 ppm αντίστοιχα. Ένα ακόμη ιχνοστοιχείο, του οποίου οι συγκεντρώσεις στα υπό μελέτη δείγματα είναι υψηλές, είναι το αρσενικό (As) το οποίο κυμαίνεται από 172,8 ppm έως και 1046 ppm στο δείγμα KAL5. Επίσης, παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις θείου (S) από 2781 ppm και πάνω σε όλα τα δείγματα, ενώ χαμηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται σε ιχνοστοιχεία όπως το ζιρκόνιο (Zr) με τιμές έως και 123,8 ppm, το βάριο (Ba) έως 110,9 ppm και ο μόλυβδος (Pb) έως και 83 ppm. Τέλος, από τα αποτελέσματα φασματοφωτομετρίας ατομικής απορρόφησης προέκυψαν τουλάχιστον τρία δείγματα με μια αξιοπρόσεκτη συγκέντρωση χρυσού (Au) στα δείγματα KAL1 (46 ppb), KAL2 (58 ppb) και KAL6 (68 ppb).
     Καταλήγοντας, η υπό μελέτη περιοχή Καλλικράτης αποτελεί μια θέση όχι μόνο γενικότερα ευρύτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος  αλλά ειδικότερα κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος, καθώς τόσο οι υψηλές περιεκτικότητες σε χαλκό και αρσενικό, εντός των σιδηρομεταλλευμάτων στη θέση αυτήν, όσο και αυτές των συγκεντρώσεων χρυσού  μπορούν να φανούν χρήσιμες στις συγκρίσεις που γίνονται για την κατανόηση, μέσω των γενετικών μοντέλων, της πολύπλοκης συμπεριφοράς και εν τέλει συγκέντρωσης του χρυσού σε μεταμορφωμένα πετρώματα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012