Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

15
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Συντζανάκη Γεωργίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα15/04/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗΣ

θέμα
Μελέτη Εφαρμογής Φωτοβολταϊκών και Ανάλυση Αυτοπαραγωγής σε Σταθμό Λεωφορείων (ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.)
Study of the Application of Solar Photostatic and Analysis of Net Metering for a Bus Company (KTEL - Bus Enterprise Association of Chania-Rethymno, Crete, Greece)

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος (επιβλέπων) 
Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος
Δρ. Σεργάκη Ελευθερία

Περίληψη
Οι αιολικές και φωτοβολταϊκές τεχνολογίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αξιοποιούνται παραδοσιακά στην Κρήτη, εξαιτίας των ευνοϊκών, για εκείνες, συνθηκών που επικρατούν στο νησί, με σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Η συμβολή τους στο σύνολο της παραγωγής είναι αξιόλογη , καθώς περιορίζουν τη λειτουργία των δαπανηρών συμβατικών μονάδων. Με βάση την τωρινή νομοθεσία υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης των παραπάνω μορφών ενέργειας και η πώληση τους σε παρόχους ενέργειας από οικιακούς παραγωγούς μέχρι και μεγάλες επιχειρήσεις.
Η εργασία αυτή μελετάει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ με συσσωρευτές στη επιχείρηση ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνης στην πόλη των Χανίων για ικανοποίηση των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια αυτονομίας μια ημέρας. Επιπλέον, γίνεται μελέτη για την ένταξη του σταθμού στα Χανιά στο πρόγραμμα net-metering για πώληση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας σε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος. Παρουσιάζεται η οικονομική ανάλυση της μελέτης με ποσοστό δανεισμού από τράπεζα με σταθερό επιτόκιο με αποτέλεσμα η επένδυση να είναι επικερδής για την επιχείρηση. Γίνεται μελέτη για μελλοντική επένδυση στην εγκατάσταση, αντλίας φόρτισης ηλεκτροκίνητων λεοφωρείων με αύξηση των φωτοβολταϊκών πάνελ και των συσσωρευτών για την υποστήριξη της αντλίας. Για την μελέτη που έγινε στον σταθμό λεοφωρείων χρησιμοποιήθηκαν το πρόγραμμα Sketchup για την σχεδίαση του φωτοβολταϊκού σταθμού στο κτίριο και το πρόγραμμα PVsyst ώστε να γίνει η προσομοίωση και να λάβουμε τα αποτελέσματα στην τελική αναφορά.    

Abstract
Wind and photovoltaic technologies, types of Renewable Energy Sources, are exploited traditionally in Crete due to favorable conditions, which prevail in the island, with great development in recent years. Their contribution to the volume of total production is considerable as they restrict the operation of costly conventional units. Under current legislation, there is potential of exploiting the above forms of energy and selling them to energy suppliers including domestic producers and large companies.
This project studies the installation of photovoltaic panels with batteries in the company of Public Bus Services of Chania-Rethymno in the city of Chania to meet its needs for electricity autonomy for one day. Furthermore, it investigates the participation of the bus station of Chania in the net-metering program for the sale of surplus electricity to electricity providers. Also, a financial analysis of the study is presented, taking out an installment loan with a fixed-interest resulting in profitable investment for the business.
In addition, with regard to future investment, a reference is made to the installation of charging pumps of electric buses, with an increase in photovoltaic panels and in accumulators to support the pump. The programs Sketchup and PVsyst were used in order to conduct the study in the bus station. The former was used for the design of a photovoltaic station in the building, while the latter presented a simulation in order to receive the output data in the final report.


Meeting ID: 934 400 1013
Password: 123456

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012