Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κοκκίνη Ηρακλή- Ταξιάρχη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα14/04/2021 14:30 - 15:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ηρακλής -Ταξιάρχης Κοκκίνης

θέμα
Δεύτερης Γενιάς Σύστημα Επεξεργασίας και Βελτίωσης Ψηφιακού Ήχου, Βασισμένο σε Αναδιατασσόμενη Λογική
Reconfigurable Logic Based Second Generation Digital Sound Processing and Enhancement System

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Απόστολος Δόλλας (επιβλέπων)
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης 

Περίληψη
Όσον αφορά τον ψηφιακό ήχο, για μεγάλο χρονικό διάστημα η πιο κοινή μορφή αποθήκευσης και διανομής μουσικής ήταν η ποιότητα CD με ρυθμό δειγματοληψίας 44,1 kHz και βάθος πληροφορίας τα 16 bit. Για πολλούς λάτρεις της μουσικής, η ποιότητα του CD δεν 
μπορεί να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ακουστική εμπειρίας, υποστηρίζοντας την ανωτερότητα των μορφών ήχου υψηλής ανάλυσης. Δεν υπάρχει προς το παρόν κοινή ετυμηγορία, σχετικά με τις ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα των μορφών ήχου υψηλής ανάλυσης. Αυτή η διπλωματική εργασία στοχεύει στη βελτίωση των τυπικών αρχείων ποιότητας CD με την εφαρμογή της μαθηματικής μεθόδου cubic spline interpolation σε ασυμπίεστο αρχείο .wav, βασισμένη σε προηγούμενη εργασία από τον Μουρτζανό Τριαντάφυλλο. Έχοντας μελετήσει τις δυνατότητες του ανθρώπινου αυτιού και τον ρόλο που έχει η ψυχοακουστική στην ακουστική εμπειρία, καθώς και τα μαθηματικά πίσω από την ηχητική μηχανική και τις μεθόδους interpolation, τα μαθηματικά μοντέλα των Linear και cubic spline interpolation αναδημιουργήθηκαν, χρησιμοποιώντας τη Matlab, όπως παρατέθηκαν από τον Μουρτζανό Τριαντάφυλλο, που χρησιμοποίησε αριθμητική κινητής υποδιαστολής. Αυτά τα μοντέλα στη συνέχεια μετατράπηκαν σε μια αποδοτικότερη από μεριάς υλικού προσέγγιση, χρησιμοποιώντας ένα παράθυρο τεσσάρων δεδομένων και αριθμητικής σταθερού σημείου. Στη συνέχεια συγκρίθηκαν τα νέα μοντέλα, με μια ποικιλία αρχείων ήχου ως εισόδους, κρίνοντας τα αποτελέσματα από τα φασματογραφήματά τους, τις κυματομορφές και την ακρόαση των παραγόμενων αρχείων WAVE, επιβεβαιώνοντας την καταλληλότητα της αριθμητικής σταθερού σημείου για τα μοντέλα. Στην συνέχεια, σχεδιάστηκε μια υλοποίηση υλικού που στοχεύει ένα Zedboard FPGA, χρησιμοποιώντας τα Vivado HLS, Vivado και Vitis, που αναπτύχθηκαν από την Xilinx. Η προκύπτουσα εφαρμογή συγκρίθηκε με μια προσέγγιση λογισμικού και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με το μοντέλο σταθερού σημείου που αναπτύχθηκε στο Matlab.


Meeting ID: 861 5692 8327
Password: 798711

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012