Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

21
Απρ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κας Βλαχάκη Ελένης, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα21/04/2021 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Διερεύνηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης καστικού υδροφορέα μέσω υδροματευτικής στοάς

Title: Water resources management of a karstic aquifer by an infiltration gallery

Εξεταστική Επιτροπή:
Στειακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΗΧΟΠ, ΠΚ.
Αλεξόπουλος Απόστολος, Ομότιμος Καθηγητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ.
Κριτσωτάκης Μιχαήλ (Εξωτερικός κριτής)

Περίληψη:
Για την εκμετάλλευση της υφάλμυρης πηγής Αλμυρού Ηρακλείου, έχουν γίνει στο παρελθόν διάφορες προτάσεις. Οι επικρατέστερες είναι: α) η κατασκευή δικτύου γεωτρήσεων στο καρστικό σύστημα που τροφοδοτεί τις πηγές, β) η αύξηση του υδραυλικού φορτίου του γλυκού νερού της λίμνης που διαμορφώνεται στη θέση της πηγής και γ) η υδρομάστευση του νερού του καρστικού υδροφορέα (πριν αναμιχθεί με το θαλασσινό νερό) μέσω υδρομαστευτικής στοάς. Η επιτυχία της τελευταίας πρότασης εξαρτάται από την προσέγγιση του υδροφόρου ορίζοντα από το δάπεδο της στοάς και τη σχεδιαζόμενη υδρομαστευτική τάφρο.
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο σχεδιασμός της εκμετάλλευσης με ανόρυξη υδρογεωτρήσεων μικρού βάθους κατά μήκος του άξονα υδρομαστευτικής  στοάς που κατασκευάζεται στον καρστικό υδροφορέα. Η κατασκευή των γεωτρήσεων για  την προσέγγιση του υδροφόρου ορίζοντα και την άντληση του υπόγειου νερού προσφέρει ευελιξία στην διαχείριση τυχόν προβλημάτων σχεδιασμού της στοάς εξαιτίας της αβεβαιότητας όσον αφορά την ακριβή θέση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα η οποία εξαρτάται από την ανάπτυξη της καρστικοποίησης στην περιοχή.
Πεδίο εφαρμογής αποτελεί η περιοχή του Κρουσώνα, στις ανατολικές παρειές του Ψηλορείτη. Αξιολογήθηκαν οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής με βάση τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνητικών  εργασιών και επιχειρήθηκε η ανάπτυξη μοντέλου υπόγειας ροής και εκτίμηση της απόδοσης του προτεινόμενου έργου.

Abstract:
In recent years different proposals have been formulated for the enhancement of water quality of Almyros spring (Heraklion, Crete). The predominant thinking is either to increase the hydraulic head οf fresh water close to the location of the spring outlet, or to extract freshwater from the karstic aquifer before salinization, by pumping wells or by infiltration gallery. However the success of the drainage gallery depends on its approach to the piezometric level of the karstic aquifer.
In the present work, the groundwater exploitation by wells is examined. The wells are drilled along the axis of a drainage gallery, constructed in the karst aquifer. The approach of piezometric level by wells of limited depth offers flexibility in managing design problems of the gallery. These problems may arise from the uncertainty of the piezometric level of the aquifer which depends on the development of karst system.
The proposal is applied Krousonas area, on the eastern sides of Psiloritis Mountain. The hydrogeological conditions of the area is evaluated based on the results of previous research works and an attempt is made to develop the regional groundwater flow model and to estimate the efficiency of the proposed project.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012