Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Φοινίρη Σωτήρη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα22/04/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Εφαρμογή της μεθόδου του γεωραντάρ στα Ενετικά τείχη των Χανίων

Εξεταστική Επιτροπή:
Βαφείδης Αντώνιος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης
Στειακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης

Περίληψη:
          Στην παρούσα διπλωματική εργασία διενεργήθηκε προσομοίωση της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για την διερεύνηση της δυνατότητας απεικόνισης της δομής από τα Ενετικά τείχη στα Χανιά με τη μέθοδο του Γεωραντάρ.  Μέσω του προγράμματος ReflexW δημιουργήθηκαν συνθετικές τομές γεωραντάρ για απλό μοντέλο αποτελούμενο από ψαμμιτικούς λίθους και συνδετικό υλικό.  Αρχικά προσδιορίστηκαν η γεωμετρία των λίθων  και  οι φυσικές ιδιότητες των υλικών σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Στην συνέχεια έγινε η ανάλυση των συνθετικών δεδομένων γεωραντάρ. Σε δεύτερο στάδιο,  διενεργήθηκε γεωφυσική διασκόπηση στους τοίχους των Νεωρίων με στόχο την απεικόνιση της λιθοδομής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του γεωραντάρ σε συνδυασμό με την ηλεκτρική τομογραφία.
          Από την γεωφυσική διασκόπηση σε επιλεγμένες θέσεις στους τοίχους των Νεωρίων προέκυψε ότι το πάχος της λιθοδομής δεν ξεπερνά τα 0.4m. Από την ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων εκτιμήθηκε η υγρασία στους τοίχους η οποία κυμαίνεται από 20-32% κ.ο. Στις γεωηλεκτρικές τομές, η ειδική ηλεκτρική αντίσταση της λιθοδομής εμφανίζει συνήθως υψηλότερες τιμές σε σχέση με την αντίστοιχη στους αργόλιθους των τοίχων.
          Πιο συγκεκριμένα στον ανατολικό τοίχο του 7ου Νεώριου και στην γεωηλεκτρική τομή της οριζόντιας γραμμής μελέτης,  η λιθοδομή απεικονίζεται κατ’ εξαίρεση με ζώνες χαμηλότερες τιμές ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης εξαιτίας της πολύ υψηλής υγρασίας 32% κ.ο.  Στην ίδια θέση η τομή γεωραντάρ με την κεραία των 900 MHz  υπέδειξε ότι η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων κυμαίνεται από 0,05 m/ns έως 0,08 m/ns και αυξάνεται από νότο προς βορρά.  Η τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς στο βόρειο τμήμα της τομής γεωραντάρ υποδεικνύει σύμφωνα με την σχέση Topp υγρασία ίση με 24% κ.ο., ενώ στο νότιο, 32% κ.ο. Στην ίδια τομή απεικονίζεται ανακλαστήρας στα 7-12 ns ο οποίος αποδίδεται στην λιθοδομή της οποίας το πάχος είναι  0.3 m. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012