Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

21
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Πολίτη Βασιλείου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα21/04/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

θέμα
Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατοικιών
Development of an Electrical Energy Management System for Homes

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (Επιβλέπων)
Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται συνεχώς. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση τόσο της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης ενέργειας διαδραματίζουν τα συστήματα μέτρησης και διαχείρισης ενέργειας. Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας κατοικιών. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για τη μέτρηση και τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτρικών φορτίων μίας κατοικίας. Το δίκτυο περιλαμβάνει ασύρματους κόμβους, καθένας από τους οποίους αποτελείται από αισθητήρες μέτρησης τάσης, ρεύματος και θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ηλεκτρονικά κυκλώματα ρύθμισης σήματος των αισθητήρων, ένα μικροελεγκτή συλλογής και επεξεργασίας των μετρήσεων των αισθητήρων, έναν ασύρματο πομποδέκτη, καθώς και ένα ρελέ για τον έλεγχο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο φορτίο. Η λειτουργία των ασύρματων κόμβων του συστήματος μέτρησης και διαχείρισης ενέργειας, καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας των επιμέρους επιτηρούμενων ηλεκτρικών φορτίων της κατοικίας, ρυθμίζονται ασύρματα μέσω κατάλληλου λογισμικού το οποίο εκτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κεντρικό κόμβο ελέγχου. Τέλος, κατασκευάστηκε πειραματικό πρωτότυπο του ασύρματου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας και επιβεβαιώθηκε πειραματικά η επιτυχής λειτουργίας του για διάφορους τύπους ηλεκτρικών φορτίων κατοικιών.

Meeting ID: 981 9228 6395
Password: 408776
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012